Cách áp dụng Mô hình quản trị mục tiêu (MBO) hiệu quả trong doanh nghiệp

Áp dụng mô hình quản trị mục tiêu (MBO) giúp tăng cường hiệu quả hoạt động tổ chức và nâng cao trách nhiệm, năng suất của từng cá nhân trong tổ chức. Để áp dụng thành công, nhà quản lý cần thực hiện theo đúng quy trình.

Mô hình quản trị mục tiêu MBO là gì?

MBO (Management by Objectives) hay còn gọi là mô hình quản trị mục tiêu là một phương pháp quản trị được phát triển bởi Peter Drucker nhằm đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên dựa trên các mục tiêu đã được thiết lập từ trước.

Cách áp dụng Mô hình quản trị mục tiêu (MBO) hiệu quả trong doanh nghiệp

Theo mô hình MBO, quá trình quản trị bắt đầu bằng việc xác định các mục tiêu cụ thể cho từng nhân viên hoặc nhóm nhân viên, đồng thời đặt ra những tiêu chí đánh giá kết quả làm việc, và cung cấp các tài nguyên, công cụ và hỗ trợ để đạt được mục tiêu đó. Quá trình này được thực hiện thông qua việc thiết lập kế hoạch, đánh giá hiệu quả và cập nhật kế hoạch nếu cần.

>> Xem thêm: Xây dựng lộ trình phát triển sự nghiệp – Phương thức giữ chân nhân tài hiệu quả

MBO có những đặc điểm chính sau đây:

  • Tập trung vào mục tiêu: MBO đặt mục tiêu là trung tâm của quá trình quản trị. Mục tiêu được xác định một cách cụ thể và rõ ràng, từ đó giúp cho nhân viên hiểu rõ nhiệm vụ của mình và cách để đạt được mục tiêu đó.
  • Được thiết lập từ trên xuống: MBO bắt đầu từ việc thiết lập mục tiêu tại cấp quản lý cao nhất của doanh nghiệp, sau đó lan tỏa xuống các bậc quản lý cấp trung và nhân viên.
  • Có tính đo lường: MBO yêu cầu đánh giá kết quả đạt được so với các mục tiêu đã thiết lập từ trước, giúp cho nhân viên và cấp quản lý có thể đánh giá hiệu quả làm việc của mình.
  • Tính linh hoạt: MBO cho phép thay đổi mục tiêu và kế hoạch nếu cần thiết để đáp ứng với những thay đổi trong môi trường kinh doanh.
  • Điều chỉnh và cập nhật liên tục: MBO yêu cầu quá trình đánh giá và điều chỉnh liên tục, giúp cho cấp quản lý và nhân viên có thể theo dõi tiến độ và điều chỉnh kế hoạch theo hướng phù hợp với tình hình thực tế.

Quy trình quản trị theo mục tiêu MBO

Quản trị theo mục tiêu (Management by Objectives – MBO) là một phương pháp quản lý định hướng tập trung vào việc đặt ra mục tiêu cụ thể, đo lường kết quả và đánh giá hiệu quả để cải thiện hoạt động của tổ chức. Quản lý cấp trung cần lưu ý các bước chính trong quy trình MBO bao gồm:

Xác định mục tiêu: Bước đầu tiên trong quy trình MBO là xác định các mục tiêu cụ thể cho từng cá nhân và phòng ban. Mục tiêu phải được đặt ra rõ ràng, cụ thể, đo lường được và thực hiện trong khoảng thời gian nhất định.

Cách áp dụng Mô hình quản trị mục tiêu (MBO) hiệu quả trong doanh nghiệp

Đặt mục tiêu: Sau khi xác định các mục tiêu, nhà quản lý cùng với nhân viên tạo ra các mục tiêu con và đặt mục tiêu cho mỗi cá nhân hoặc nhóm làm việc. Việc đặt mục tiêu cần được thực hiện cẩn thận, đảm bảo tính khả thi và rõ ràng.

Thiết lập kế hoạch hành động: Sau khi đã đặt ra các mục tiêu, nhà quản lý và nhân viên cần cùng nhau thiết lập kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu. Kế hoạch hành động bao gồm các hoạt động, thời gian và nguồn lực cần thiết để đạt được mục tiêu.

Theo dõi tiến độ: Để đảm bảo tiến độ đạt được mục tiêu, nhà quản lý cần theo dõi tiến độ thực hiện của từng cá nhân và nhóm. Việc theo dõi này giúp nhà quản lý đánh giá được hiệu quả hoạt động và chỉnh sửa kế hoạch hành động nếu cần thiết.

Cách áp dụng Mô hình quản trị mục tiêu (MBO) hiệu quả trong doanh nghiệp

Đánh giá hiệu quả: Đánh giá hiệu quả là bước cuối cùng của quy trình MBO. Nhà quản lý và nhân viên cùng nhau đánh giá kết quả đạt được so với mục tiêu đã đặt ra ban đầu. Nếu kết quả không đạt được mục tiêu, nhà quản lý và nhân viên cần phân tích nguyên nhân và đưa ra các hành động cải thiện để đạt được mục tiêu.

Ưu và nhược điểm quản trị theo mục tiêu MBO

Mô hình quản trị mục tiêu (MBO) mang lại nhiều lợi ích trong quản trị của các doanh nghiệp hiện đại:

Tập trung vào kết quả: Mục tiêu của MBO là tập trung vào kết quả, thúc đẩy nhân viên làm việc hiệu quả để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. Điều này giúp tăng cường hiệu quả và giảm thời gian cho các quy trình không cần thiết.

Tăng động lực làm việc: MBO giúp tăng động lực làm việc của nhân viên bằng cách đặt ra mục tiêu rõ ràng, thách thức nhân viên và khuyến khích họ đạt được mục tiêu đó.

Cách áp dụng Mô hình quản trị mục tiêu (MBO) hiệu quả trong doanh nghiệp

Phân chia rõ ràng trách nhiệm: MBO giúp phân chia rõ ràng trách nhiệm giữa các cá nhân và các đơn vị trong tổ chức, từ đó giúp tăng tính minh bạch và độ tin cậy của hoạt động quản trị.

Đánh giá hiệu quả: MBO giúp đánh giá hiệu quả của từng cá nhân và đơn vị trong tổ chức, từ đó đưa ra các giải pháp để cải thiện hoạt động của tổ chức.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần lưu ý những nhược điểm sau đây của mô hình:

Đòi hỏi tài nguyên: Quản trị theo MBO đòi hỏi tài nguyên để đưa ra các mục tiêu rõ ràng và thực hiện đánh giá hiệu quả. Việc này có thể đòi hỏi chi phí cao cho doanh nghiệp.

Đòi hỏi thời gian và nỗ lực: Việc thiết lập các mục tiêu và đánh giá hiệu quả đòi hỏi thời gian và nỗ lực đáng kể từ phía quản lý và nhân viên.

Khó đo lường: Một số mục tiêu không phải là kết quả dễ dàng đo lường như sự hài lòng của khách hàng hay mối quan hệ với đối tác. Do đó, việc đánh giá hiệu quả có thể không chính xác.

Cách áp dụng Mô hình quản trị mục tiêu (MBO) hiệu quả trong doanh nghiệp

Áp lực lên nhân viên: MBO đặt áp lực lớn lên nhân viên để đạt được các mục tiêu được đặt ra. Điều này có thể làm tăng căng thẳng trong công việc và gây ra stress cho nhân viên.

Việc quản lý cấp trung áp dụng MBO trong bối cảnh kinh doanh mới giúp tăng cường hiệu quả hoạt động tổ chức và nâng cao trách nhiệm và năng suất của từng cá nhân trong tổ chức. Tuy nhiên, để đạt được kết quả tốt nhất, việc áp dụng MBO cần được thực hiện một cách chuyên nghiệp và chính xác, bằng cách tập trung vào các mục tiêu cụ thể và sử dụng các công cụ và kỹ thuật thích hợp.

Nếu doanh nghiệp của bạn muốn ứng dụng thành công các mô hình quản trị nhân sự nói riêng và phát triển năng lực của đội ngũ quản lý cấp trung nói chung, hãy lựa chọn ngay các khóa đào tạo quản lý cấp trung của Học viện G-Talent.

>> Xem thêm: Phòng đào tạo thuê ngoài – Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiệu quả

Liên hệ ngay để được tư vấn chi tiết!

Phòng Đào tạo thuê ngoài – Giải pháp Đào tạo tổng thể cho doanh nghiệp

Address: Tầng 3, tháp C, tòa Udic Complex, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 0966272523
Email: administrator@gtalent.edu.vn

Tạp chí Kinh tế toàn cầu - Trang tin điện tử tổng hợp Kinh tế, Kinh doanh, Tiền tệ, tài chính, văn hóa xã hội

Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm