16 12
Elon Musk bỏ rơi Tesla

Elon Musk bỏ rơi Tesla

Nhiều cổ đông Tesla cho rằng Elon Musk đang bận rộn với những công ty bên ngoài như Twitter và khẳng định đây...