05 05
Hai hình ảnh của Bill Gates

Hai hình ảnh của Bill Gates

Bill Gates từ lâu không còn là người giàu nhất thế giới, và cũng rời vị trí lãnh đạo Microsoft nhiều năm qua....