28 08
Trứng gia cầm tăng giá

Trứng gia cầm tăng giá

Sau một thời gian dài xuống giá và giữ ở dưới giá thành sản xuất, gần một tháng nay trứng gia cầm đã quay...