29 03
GDP quý I tăng 5,56%

GDP quý I tăng 5,56%

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 của Việt Nam tăng cao nhất trong giai đoạn năm 2020-2023.