28 08
Hun đúc ngọn lửa sáng tạo

Hun đúc ngọn lửa sáng tạo

'Nếu không có bà Bé Ba, chắc giờ này chúng tôi đã bỏ cuộc và phá sản', ông Phạm Thành Lộc, Công ty cổ...