21 11
Qatar lỗ nặng vì World Cup?

Qatar lỗ nặng vì World Cup?

GDP của Qatar chỉ rơi vào khoảng 180 tỷ USD trong năm 2022. Nhưng nước chủ nhà đã chi tới 230 tỷ để tổ chức...


16 11
Thung lũng Silicon hết thời?

Thung lũng Silicon hết thời?

Làn sóng sa thải gõ cửa hàng loạt công ty công nghệ Mỹ. Thung lũng Silicon đang đối mặt với đợt thanh lọc...