15 01
Giá USD hôm nay 15/1

Giá USD hôm nay 15/1

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD biến động nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm nhẹ.


05 10
Giá USD hôm nay 5/10

Giá USD hôm nay 5/10

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) ổn định.