09 04
Giá USD hôm nay 9/4

Giá USD hôm nay 9/4

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng biến động nhẹ.


08 04
Giá USD hôm nay 8/4

Giá USD hôm nay 8/4

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng biến động nhẹ.


26 02
Giá USD hôm nay 26/2

Giá USD hôm nay 26/2

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng giảm.


22 01
Giá USD hôm nay 22/1

Giá USD hôm nay 22/1

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.


15 01
Giá USD hôm nay 15/1

Giá USD hôm nay 15/1

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD biến động nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm nhẹ.