Giá USD hôm nay 26/2

Giá USD hôm nay 26/2

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng giảm.