Át chủ bài của Samsung Galaxy S23 Ultra

Át chủ bài của Samsung Galaxy S23 Ultra

Cảm biến Isocell HP2 trên Galaxy S23 Ultra được tối ưu hóa và nâng cấp lớn nhằm mang lại khả năng chụp ảnh tốt trong điều kiện thiếu sáng, thậm chí làm lu...