28 05
Khát khao thoát ngập

Khát khao thoát ngập

Khi bầu trời chuyển màu đen kịt cũng là lúc hàng ngàn hộ dân sống bên các con đường được xem là túi nước...