08 09
Xe Chủ tịch và xe Nhân dân

Xe Chủ tịch và xe Nhân dân

Không hiểu, trong lúc Hà Nội chưa có Chủ tịch lâm thời mà sáng qua Xe Chủ tịch nhan nhản khắp nơi, anh em trong...