Grab Việt Nam có tân Giám đốc điều hành

Ông Alejandro Osorio, cựu Giám đốc điều hành Grab tại Thái Lan sẽ giữ vị trí Giám đốc điều hành Grab tại Việt Nam.

Ngày 13-12, ứng dụng đa dịch vụ Grab chính thức bổ nhiệm ông Alejandro Osorio giữ vị trí Giám đốc điều hành (CEO) Grab tại Việt Nam. Đây là CEO mới của Grab Việt Nam kể từ khi bà Nguyễn Thái Hải Vân từ nhiệm vào cuối tháng 4.

Ông Alejandro Osorio sẽ phụ trách tổng thể về tầm nhìn, chiến lược phát triển và vận hành cho tất cả hoạt động kinh doanh của Grab tại Việt Nam, từ dịch vụ kết nối di chuyển, giao nhận đến các dịch vụ tài chính.

Ông Alejandro Osorio giữ vị trí Giám đốc điều hành Grab tại Việt Nam.

Ông Alejandro Osorio có 5 năm kinh nghiệm tại Grab, với vị trí giám đốc khu vực phụ trách xây dựng Chiến lược & Kế hoạch, và gần đây nhất là Giám đốc điều hành Grab tại Thái Lan.

Tập đoàn Grab đánh giá với kinh nghiệm xây dựng chiến lược kinh doanh ở quy mô khu vực và năng lực phát triển các đội ngũ nhân sự bản địa có năng suất làm việc cao, ông Alejandro sẽ là lãnh đạo phù hợp cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Grab tại Việt Nam.

“Những thành tựu của Alejandro trong việc thúc đẩy Grab Thái Lan phát triển vượt bậc sau đại dịch COVID-19 cũng sẽ giúp ông có thể thấu hiểu chiến lược và cách triển khai cần thiết để nâng cao vị thế dẫn dẫn đầu của Grab trong các mảng dịch vụ tại Việt Nam…”- Ông Russell Cohen, Giám đốc Vận hành Tập đoàn Grab cho hay.

Nguồn: plo.vn

Tạp chí Kinh tế toàn cầu - Trang tin điện tử tổng hợp Kinh tế, Kinh doanh, Tiền tệ, tài chính, văn hóa xã hội

Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm