Hà Nội cách ly y tế 5 phường với 7.550 nhân khẩu ở quận Đống Đa

 Năm phường với 7.550 nhân khẩu ở quận Đống Đa được cách ly y tế từ 19h tối 13/8 đến 19h tối 27/8.

Khu vực cách ly y tế được thiết lập tại phường Thổ Quan cụ thể: Ngách 85 ngõ Trung Tả, nhà số lẻ từ 43 đến số 73; số nhà chẵn từ 28 đến 72. Hẻm 43/85 ngõ Trung Tả, nhà số lẻ từ 03 đến 45; số nhà chẵn từ 02 đến số 10. Hẻm 47/85 ngõ Trung Tả, nhà số lẻ từ 03 đến 09; số nhà chẵn từ 02 đến số 10. Phố Hồ Văn Chương, từ số nhà 3 đến 45. Tổng số 106 hộ gia đình với 378 nhân khẩu.

Khu vực cách ly y tế tại phường Văn Chương được thiết lập: Khu vực 1 gồm toàn bộ khu dân cư số 3 và một phần dân cư số 6 và số 8. Khu vực 2 gồm một phần khu dân cư số 5 và 9. Khu vực 3 gồm một phần khu dân cư số 7 và 9. Tổng số 1460 hộ gia đình với 4.750 nhân khẩu.


 Khu vực cách ly y tế phường Văn Chương

Khu vực cách ly y tế tại phường Văn Miếu, chính quyền sở tại thiết lập các điểm phong tỏa: Tại ngõ 221 Nguyễn Khuyến, gồm toàn bộ hộ dân thuộc ngõ 221 Nguyễn Khuyến với 226 nhân khẩu. Điểm phong tỏa tại 40 Nguyễn Khuyến, từ số nhà 38 đến số nhà 42 gồm 11 hộ gia đình với 50 nhân khẩu.

Điểm phong tỏa tại 26 Quốc Tử Giám, từ số 4 đến số nhà 34 Quốc Tử Giám gồm 14 hộ gia đình và 43 nhân khẩu (không tính 7 nhân khẩu thuộc nhà 26 Quốc Tử Giám).

Điểm phong tỏa tại 18 Ngô Tất Tố gồm: số nhà 61, 63, 65, 67, 69, 71 ngõ 38 Ngô Sĩ Liên gồm 6 hộ gia đình và 19 nhân khẩu; toàn bộ tập thể 18 Ngô Tất Tố gồm 36 hộ gia đình và 148 nhân khẩu; số nhà 35 Ngô Tất Tố gồm 1 hộ và 6 nhân khẩu. Tổng số dân tại 4 điểm phong tỏa là 492 nhân khẩu.

Khu vực cách ly y tế tại phường Khâm Thiên gồm khu dân cư ngõ 1 phố Khâm Thiên, dãy chắn từ số nhà 60 đến số 64, dãy lẻ từ số nhà 129 đến số 133, tổng số 9 hộ gia đình với 50 nhân khẩu.

Riêng khu vực cách ly y tế tại phường Hàng Bột gồm toàn bộ ngõ 163 Tôn Đức Thắng; từ ngách 69 đến cuối ngõ giáp ranh phường Văn Chương và khu cư dân số 14. Tổng số hộ là 511 với 1.880 nhân khẩu.

Nguồn VTC

Tạp chí Kinh tế toàn cầu - Trang tin điện tử tổng hợp Kinh tế, Kinh doanh, Tiền tệ, tài chính, văn hóa xã hội

Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm