Sắp có đường cao tốc 6.029 tỷ đồng đi qua tỉnh Đồng Tháp

Nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước sát với tình hình thực tế địa phương; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm sát hiệu quả dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau đại dịch, ngày 24/3, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức kỳ họp đột xuất lần thứ nhất.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp Lê Hoàng Bảo trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu của UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, xem xét, thông qua 12 dự thảo nghị quyết về những nội dung như: phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030; chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch giai đoạn 2022 - 2026; dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám, chữa bệnh Nhà nước; quy định nội dung, mức chi đối với các kỳ thi giáo dục phổ thông; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp đường ĐT-841 và xây dựng cầu Sở Thượng 2…

Đặc biệt, kỳ họp đã thông qua Dự thảo Nghị quyết về Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu. Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh làm cơ quan chủ quản thực hiện Dự án, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp và phối hợp đơn vị có liên quan để triển khai những thủ tục tiếp theo đúng quy định.

Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp thống nhất thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, với phương án dự kiến đầu tư của Bộ Giao thông Vận tải. Đường có chiều dài gần 27,43 km, đi qua địa phận hai tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang, tổng mức vốn đầu tư dự kiến 6.029 tỷ đồng.

Trong đó, dự án thành phần 1 triển khai trên địa bàn huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, dài gần 18,2 km, vốn đầu tư 4.307 tỷ đồng; dự án thành phần 2 thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, dài gần 9,23 km, vốn đầu tư 1.722 tỷ đồng.

Dự kiến, Dự án sẽ khởi công trong năm 2023, cơ bản hoàn thành trong năm 2025 và đưa vào sử dụng vào năm 2026. Giai đoạn 1, công trình có quy mô 4 làn xe cao tốc hạn chế, bề rộng nền đường 17 m. Giai đoạn hoàn thiện, đường có 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 24,75 m. Nhu cầu sử dụng đất toàn dự án gần 141 ha, trong đó nhu cầu sử dụng đất đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp gần 87,41 ha.

Ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, 12 dự thảo nghị quyết trên các lĩnh vực: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, pháp chế được thông qua tại kỳ họp sẽ làm cơ sở cho UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện.

Quang cảnh kỳ họp.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp đề nghị, sau kỳ họp, UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã được thông qua; đề cao trách nhiệm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân khi triển khai nghị quyết; kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn tổ chức thực hiện để phản ánh, kiến nghị với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Trong kỳ họp này, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp triển khai Kế hoạch tổ chức hoạt động thi đua “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026” và các đại biểu tiến hành ký kết giao ước thi đua.

Nguồn: https://baotintuc.vn/kinh-te/sap-co-duong-cao-toc-6029-ty-dong-di-qua-tinh-dong-thap-20220324170041220.htm

Tạp chí Kinh tế toàn cầu - Trang tin điện tử tổng hợp Kinh tế, Kinh doanh, Tiền tệ, tài chính, văn hóa xã hội

Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm