TPHCM: Nhiều dự án nhà ở làm sai hồ sơ vẫn được thông qua

Có đến 17/26 dự án trong tờ trình của Sở Xây dựng không xác định cụ thể chủ đầu tư phải thực hiện điều tiết nhà ở xã hội theo hình thức nào, thời gian thực hiện. Ngoài ra, còn có những sai sót về chi phí quản lý dự án, chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc và cơ cấu sử dụng đất...

Làm trễ hạn hồ sơ

Thanh tra TPHCM vừa thông báo nội dung Kết luận thanh tra về trách nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM về tổ chức thẩm định, quyết định đầu tư dự án có vốn ngân sách và các dự án đầu tư xây dựng khác theo thẩm quyền, ủy quyền giai đoạn từ tháng 1/2018 đến 30/12/2019.

Năm 2018, Sở Xây dựng TPHCM do ông Trần Trọng Tuấn làm giám đốc (từ tháng 2/2013). Từ cuối tháng 4/2019 đến cuối 2019 ông Lê Hòa Bình (hiện là Phó Chủ tịch UBND TPHCM) thay ông Tuấn làm giám đốc Sở Xây dựng.

Theo kết luận, nhu cầu nhà ở tối thiểu cần tăng thêm của toàn TPHCM giai đoạn 2016-2020 là 39.133.000 m2 sàn. Vì vậy công tác thẩm định của Sở Xây dựng là yêu cầu không thể thiếu để phát triển nhà ở đảm bảo quy hoạch, đồng bộ với phát triển hạ tầng và bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm với các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng thực hiện thẩm định chi phí quản lý dự án, chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán chưa phù hợp theo quy định của Bộ Xây dựng. Một số hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Xây dựng TPHCM thực hiện thẩm định trễ hạn so với quy định. Đồng thời, không thực hiện lưu trữ hồ sơ của các đơn vị mà Sở Xây dựng cho rằng chưa đảm bảo điều kiện để chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận đầu tư dự án; không có biên bản họp Tổ chuyên gia theo đúng quy định.

Ngoài ra, Sở Xây dựng tham mưu cho UBND TPHCM thực hiện 2-3 thủ tục cùng lúc là chưa đảm bảo quy định của Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ và Nghị định 11/2013/NĐ-CP. Đáng chú ý, một dự án có văn bản chấp thuận chủ trương và công nhận chủ đầu tư đầu tư hết hiệu lực trước khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định chấp thuận đầu tư. Chưa kể, nhiều dự án chưa đảm bảo thành phần hồ sơ theo quy định.

Tại nhiều dự án khác, Sở Xây dựng không thực hiện thẩm định hoặc thẩm định không đảm bảo đầy đủ điều kiện một số nội dung theo đúng quy định pháp luật như năng lực tài chính, năng lực kinh nghiệm của chủ đầu tư; sự phù hợp với chương trình phát triển nhà ở của TPHCM…

Không xử lý dự án trễ hạn

Thanh tra TPHCM kết luận có đến 17/26 dự án trong tờ trình của Sở Xây dựng không xác định cụ thể chủ đầu tư phải thực hiện điều tiết nhà ở xã hội theo hình thức nào, thời gian thực hiện. Chưa kể, công tác thẩm định, quyết định đầu tư các dự án có sử dụng nguồn vốn ngân sách của Sở Xây dựng còn có những sai sót, vi phạm về chi phí quản lý dự án, chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc và cơ cấu sử dụng đất... Có những dự án chậm thực hiện thì Sở Xây dựng lại tham mưu UBND TPHCM cho điều chỉnh thời gian, tiến độ mà không đề xuất xử lý theo quy định.

Nhiều dự án nhà ở tại TPHCM làm sai hồ sơ vẫn được thông qua.

Ngoài ra, qua xác minh tại cơ quan thuế, có 3 trường hợp báo cáo tài chỉnh do nhà đầu tư cung cấp cho Sở Xây dựng có mức vốn chủ sở hữu cao hơn so với báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế, dù cùng niên độ kế toán. Điều này cho thấy có dấu hiệu cung cấp hồ sơ, tài liệu không chính xác cho cơ quan nhà nước nhằm chứng minh năng lực tài chính để thực hiện các thủ tục đầu tư dự án.

Thanh tra TPHCM xác định, các vi phạm nêu trên trách nhiệm chính thuộc về Tổ chuyên gia, cán bộ thụ lý, lãnh đạo Phòng Phát triển Đô thị trực tiếp thụ lý hồ sơ, Phó Giám đốc Sở phụ trách. Riêng Giám đốc Sở Xây dựng từng thời kỳ có liên quan, liên đới chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu.

Từ đó, Chánh Thanh tra TPHCM yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến hạn chế, thiếu sót trong việc thẩm định, quyết định đầu tư dự án công trình dân dụng, công nghiệp, sản xuất vật liệu có sử dụng nguồn vốn ngân sách. Chấm dứt tình trạng thực hiện nhiều thủ tục đầu tư cùng lúc không đúng theo quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời, kiến nghị Chủ tịch UBND TPHCM cũng giao giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường rà soát 6 trường hợp chậm sử dụng đất để xử lý theo quy định.

Cục thuế TPHCM phải tiếp nhận hồ sơ và xử lý theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế đối với các trường hợp kê khai báo cáo tài chính không chính xác liên quan đến chỉ tiêu lợi nhuận chưa phân phối, do báo cáo tài chính cung cấp cho Sở Xây dựng có chỉ tiêu lợi nhuận chưa phân phối cao hơn báo cáo tài chính cung cấp cho cơ quan thuế. Thời gian thực hiện và báo cáo kết quả cho UBND TPHCM và Thanh tra TPHCM là 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này.

Nguồn Tienphong

Tạp chí Kinh tế toàn cầu - Trang tin điện tử tổng hợp Kinh tế, Kinh doanh, Tiền tệ, tài chính, văn hóa xã hội

Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm