Xây dựng Đề án đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo, trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện

Dự Hội thảo có đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đề án; đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đề án; Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Xuân Mười, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Thiếu tướng Đinh Hữu Phượng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND; Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội thảo.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Đề dẫn khai mạc Hội thảo cho biết: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ, Công đoàn các cấp trong CAND là tổ chức chính trị - xã hội của đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, của giai cấp công nhân và người lao động trong lực lượng CAND. Cùng với CBCS toàn lực lượng, đoàn viên, hội viên, người lao động trong CAND đã tích cực tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng, nêu cao tinh thần vượt khó, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao… góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án, chủ trì Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo.

Sau khi Bộ Công an được kiện toàn tổ chức mô hình bộ máy mới theo Đề án của Chính phủ, các đơn vị chức năng đã đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, bất cập…Bộ Công an tổ chức Hội thảo về tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong CAND nhằm mục đích tiếp thu ý kiến đóng góp về các vấn đề có liên quan đến tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong CAND. Bên cạnh đó, đánh giá khách quan, toàn diện về mô hình tổ chức, hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong CAND phục vụ nghiên cứu xây dựng hệ thống các văn bản của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam để triển khai thực hiện Đề án tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong CAND sau khi được phê duyệt.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 24 bài viết tâm huyết, trách nhiệm từ các nhà khoa học, cấp ủy, lãnh đạo Bộ Công an các cấp và cán bộ đảm nhiệm công tác đoàn thể trong và ngoài lực lượng CAND.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề trọng tâm liên quan tới việc đề xuất mô hình tổ chức và hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Công đoàn trong CAND. Bên cạnh đó, xác định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, biên chế, cơ chế hoạt động, điều kiện đảm bảo,… của Cơ quan chuyên trách tham mưu công tác Đoàn, Hội, Công đoàn. Đề xuất chức danh tương đương cho đội ngũ cán bộ đảm nhiệm chuyên trách công tác đoàn thể các cấp trong hệ thống chức vụ lãnh đạo chỉ huy trong CAND. Ngoài ra, quy định chế độ chính sách… cho đội ngũ cán bộ đảm nhiệm chuyên trách công tác đoàn thể các cấp trong CAND…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và các đại biểu tham dự Hội thảo.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao đổi với các đại biểu bên lề Hội thảo.

Phát biểu kết thúc Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao các ý kiến mà các đại biểu tham luận trực tiếp tại hội thảo, cung cấp những cơ sở lý luận thực tiễn quan trọng về Đề án Tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong CAND.

Qua phát biểu báo cáo đề dẫn và tiếp thu các ý kiến đại biểu nêu ra tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã nhấn mạnh một số vấn đề chính. Trong đó, nêu rõ về tổ chức hiện nay Bộ Công an xây dựng theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, trong các quy định cụ thể có các tiêu chí, điều kiện, cân đối, bảo đảm chủ động trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng...

Quá trình xây dựng Đề án phải đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo, trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện. Bên cạnh đó, đảm bảo đúng luật, điều lệ, quy định. Cùng với đó có tính thực tiễn, đảm bảo xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là thanh bảo kiếm của Đảng, nâng cao sức chiến đấu, yêu cầu hiệu lực, hiệu quả. Ngoài ra, trong yêu cầu, tổ chức bộ máy, hoạt động Ban Chấp hành có cơ chế chính sách, điều kiện đảm bảo cho đội ngũ cán bộ đảm nhiệm chuyên trách công tác đoàn thể các cấp trong CAND…


Nguồn: Báo CAND

Tạp chí Kinh tế toàn cầu - Trang tin điện tử tổng hợp Kinh tế, Kinh doanh, Tiền tệ, tài chính, văn hóa xã hội

Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm