Yên Bái khởi công dự án đường giao thông 420 tỷ đồng

Dự án Đường nối Quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15) có tổng mức đầu tư 420 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện thúc đẩy phát triển tiềm năng về du lịch khu vực miền Tây của tỉnh Yên Bái, góp phần bảo tồn và phát huy thế mạnh tiềm năng của vùng Quế huyện Văn Yên, mở ra những cơ hội mới cho khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trong việc thực hiện quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững.

Ngày 9/1, UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Đường nối Quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15).

Dự án Đường nối Quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15) được Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số 3447 ngày 31/12/2020 với tổng mức đầu tư 420 tỷ đồng. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.

Dự án đầu tư xây dựng có quy mô đường cấp IV miền núi theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054 - 2005 với tổng chiều dài 43,5km kết nối từ các huyện phía Tây sang phía Đông của tỉnh.

Lễ khởi công Dự án Đường nối Quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Công trình có điểm đầu tuyến tại ngã 3 giao cắt với Quốc lộ 32 tại lý trình Km227+100m thuộc địa phận xã Gia Hội, huyện Văn Chấn và điểm cuối tuyến tại ngã 3 giao cắt với đường tỉnh 166 tại lý trình Km50+200m thuộc địa phận xã Đông An, huyện Văn Yên. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước tháng11/2023.

Công trình đường Đường nối Quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15) khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện thúc đẩy phát triển tiềm năng về du lịch khu vực miền Tây của tỉnh Yên Bái, góp phần bảo tồn và phát huy thế mạnh tiềm năng của vùng Quế huyện Văn Yên; mở ra những cơ hội mới cho khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trong việc thực hiện quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững của nhân dân các dân tộc thuộc xã Gia Hội huyện Văn Chấn và các xã Đông An; Xuân Tầm; Phong Dụ Hạ; Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên trong những năm tới.

Ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái nhấn mạnh, công trình đường nối Quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15) được khởi công xây dựng là một sự kiện, một dấu mốc quan trọng, mở ra thêm cơ hội mới cho sự kết nối giữa các vùng trong tỉnh và giữa tỉnh Yên Bái với các tỉnh bạn, tạo động lực mới, khí thế mới cho sự phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” của tỉnh Yên Bái trong những năm tới và các giai đoạn tiếp theo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái đề nghị Sở Giao thông vận tải với chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phải thực hiện đúng các quy định về đầu tư xây dựng; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, kiểm soát chất lượng và tiến độ thực hiện dự án. Giám sát chặt chẽ quá trình thi công, định kỳ hằng tháng báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan chức năng tiến độ triển khai thực hiện dự án; quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng.

Để đảm bảo kết nối đồng bộ với hạ tầng giao thông trong khu vực và kết nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đơn vị Chủ đầu tư cần phối hợp tốt với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai dự án đường kết nối Mường La (Sơn La), Than Uyên, Tân Uyên (Lai Châu), Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên (Yên Bái) với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15) và công trình xây dựng nút giao IC15 tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Các huyện Văn Chấn, Văn Yên và các xã trong phạm vi thực hiện dự án cần tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị thi công thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ; đồng thời có trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự khu vực triển khai dự án và quản lý tốt các quỹ đất hai bên đường theo quy định.

Đối với các nhà thầu xây lắp, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát trong quá trình thi công phải tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn thiết kế, quy trình thi công, nghiệm thu; thi công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tuyệt đối an toàn, đạt chất lượng cao, đảm bảo theo đúng tiến độ đã phê duyệt, giữ gìn bảo vệ cảnh quan, môi trường khu vực dự án; có giải pháp thi công hợp lý để không làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, giao thông đi lại của nhân dân.

Quá trình thi công có trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để tổ chức thực hiện quản lý, giám sát chặt chẽ việc triển khai dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

Nguồn: https://baodansinh.vn/yen-bai-khoi-cong-du-an-duong-giao-thong-420-ty-dong-20220110094313.htm

Tạp chí Kinh tế toàn cầu - Trang tin điện tử tổng hợp Kinh tế, Kinh doanh, Tiền tệ, tài chính, văn hóa xã hội

Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm