Yêu cầu Quảng Nam làm rõ vì sao rừng tự nhiên 'đột ngột' giảm 2.850 ha

Ngoài yêu cầu xác định nguyên nhân, Tổng cục Lâm nghiệp còn yêu cầu tỉnh Quảng Nam chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng; xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để mất rừng.

Ngày 29-4, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết vừa có công văn truyền đạt ý kiến của UBND tỉnh, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ kết quả công bố hiện trạng rừng năm 2021 tại Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 15-3-2022 của UBND tỉnh; tổ chức rà soát, xác định cụ thể vị trí, diện tích, trạng thái rừng tự nhiên bị giảm so với năm 2020.

Rừng tự nhiên ở Quảng Nam liên tục bị phá trong thời gian qua

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các cơ quan trên xác định nguyên nhân, thời điểm giảm diện tích rừng (chi tiết đến từng lô rừng và bản đồ dạng số các lô rừng tự nhiên bị giảm)… tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo đúng nội dung yêu cầu của Tổng cục Lâm nghiệp.

Trước đó, ngày 25-4, Tổng cục Lâm nghiệp có công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc làm rõ rừng tự nhiên năm 2021 giảm so với năm 2020.

Theo văn bản này, vào ngày 15-3 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 676/QĐ-UBND phê duyệt, công bố hiện trạng rừng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đáng chú ý, diện tích rừng tự nhiên giảm 2.850 ha so với năm 2020 (tỷ lệ giảm 0,6% so với tổng diện tích rừng tự nhiên của tỉnh).

Ngoài yêu cầu rà soát, xác định vị trí, diện tích, trạng thái rừng tự nhiên bị giảm và xác định nguyên nhân, thời điểm giảm diện tích rừng, Tổng cục Lâm nghiệp còn yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng; xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra mất rừng; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/CT-TW ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và quy định tại khoản 4 Điều 102 Luật Lâm nghiệp.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/yeu-cau-quang-nam-lam-ro-vi-sao-rung-tu-nhien-dot-ngot-giam-2850-ha-2022042908125136.htm

Tạp chí Kinh tế toàn cầu - Trang tin điện tử tổng hợp Kinh tế, Kinh doanh, Tiền tệ, tài chính, văn hóa xã hội

Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm