Khối ngoại tăng giao dịch phái sinh trong tháng 3

(Ảnh minh họa)

Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, tháng 3, trên thị trường chứng khoán phái sinh, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng so tháng trước, chiếm 1,25% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

TTCK phái sinh tháng 3 giảm mạnh so tháng trước, khối lượng giao dịch (KLGD) hợp đồng tương lai chỉ số VN30 bình quân đạt 145.840 hợp đồng/phiên, giảm 29,57% so tháng trước. Trong đó, phiên có KLGD cao nhất 226.398 hợp đồng vào ngày 26-3.

Như vậy, tính trong ba tháng đầu năm 2021, tổng KLGD hợp đồng VN30 đạt 10.033.138 hợp đồng, tính bình quân, KLGD hợp đồng VN30 đạt 172.985 hợp đồng/phiên, tăng 9,21% so KLGD bình quân phiên năm 2020.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 3 đạt 28.349 hợp đồng, giảm 1,68% so tháng trước. Mức OI cao nhất trong tháng 3 đạt 32.871 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 8-3.

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, tháng 3, không có giao dịch hợp đồng tương lai TPCP cũng như không có khối lượng OI tại thời điểm cuối tháng.

Về giao dịch của nhà đầu tư (NĐT) tham gia thị trường, tỷ trọng giao dịch của NĐT cá nhân trong nước tăng nhẹ so tháng trước, chiếm 82,65% khối lượng giao dịch toàn thị trường, tỷ trọng giao dịch của NĐT tổ chức trong nước, cũng tăng nhẹ, chiếm 16,1%. Tỷ trọng giao dịch của NĐT nước ngoài trong tháng 3 tiếp tục tăng so tháng trước, chiếm 1,25% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Nguồn Nhân Dân

Tạp chí Kinh tế toàn cầu - Trang tin điện tử tổng hợp Kinh tế, Kinh doanh, Tiền tệ, tài chính, văn hóa xã hội

Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm