Kỳ vọng lợi nhuận năm tăng 'khủng', Đầu tư LDG báo lãi vẻn vẹn 300 triệu đồng quý I

Kỳ vọng lợi nhuận năm tăng 'khủng', Đầu tư LDG báo lãi vẻn vẹn 300 triệu đồng quý I

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (HoSE: LDG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021 với những kết quả kém tích cực.

Cụ thể, ba tháng đầu năm nay, LDG ghi nhận doanh thu chỉ 37 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nhờ tiết giảm mạnh giá vốn (giảm hơn 80%), lợi nhuận gộp của doanh nghiệp vẫn đứng ở mức 31,1 tỷ đồng, so với cùng kỳ giảm 14%.

Trong quý, doanh thu tài chính của LDG tăng từ 30 triệu đồng lên 3,6 tỷ đồng. Dù vậy, sự tăng trưởng này chưa thể bù đắp được sự phình to của chi phí lãi vay, tăng từ 4,2 tỷ đồng lên gần 12 tỷ đồng, tức tăng gần 3 lần.

LDG ghi nhận chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ở mức hơn 22 tỷ đồng, giảm khá nhanh so với con số 30 tỷ đồng năm trước đó.

Kết thúc quý I, doanh nghiệp báo lãi sau thuế hơn 300 triệu đồng, chỉ bằng 23% thực đạt cùng kỳ 2020.

Tại ngày 31/3/2021, tổng tài sản của LDG tăng nhẹ lên 5.807 tỷ đồng, trong đó chiếm tỷ trọng 74,6% là khối tài sản ngắn hạn. Doanh nghiệp tăng mạnh tiền nhàn rỗi, từ 10,3 tỷ đồng lên 157,4 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn cũng không biến động nhiều, đạt 2.780 tỷ đồng; hàng tồn kho duy trì ở ngưỡng 1.112 tỷ đồng.

Về danh mục tồn kho, chiếm phần lớn là chi phí dở dang tại khu dân cư dịch vụ Giang Điền - khu A (210 tỷ đồng), chung cư trên đường Võ Văn Kiệt - TP. HCM (170 tỷ đồng), khu dân cư Tân Thịnh (264 tỷ đồng) và chung cư 69 An Dương Vương - TP. HCM (100 tỷ đồng)...

Đối ứng bên nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp chiếm hơn 2.700 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn (2.556 tỷ đồng). Trong đó, dư nợ vay là gần 715 tỷ đồng, tăng 22% so với hồi đầu năm do phát sinh vay nợ dài hạn (142 tỷ đồng).

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ đạt 3.104 tỷ đồng, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (D/E) là 0,87 lần.

Nhìn chung, kết quả kinh doanh quý I so với kế hoạch kinh doanh cả năm 2021 của HĐQT LDG (đề cập tại tài liệu đại hội cổ đông thường niên) có sự chênh lệch rất lớn. Cụ thể, năm 2021 ban lãnh đạo kỳ vọng doanh doanh thu đạt 1.574 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 301 tỷ đồng, mặc dù chỉ tăng 13% về doanh thu, tuy nhiên lợi nhuận ước đạt gấp 23 lần so với thực hiện năm trước.

Thế nhưng, kết thúc quý đầu năm, LDG mới chỉ hoàn thành 0,1% mục tiêu lợi nhuận dự tính.

Cũng có trong tài liệu đại hội, doanh nghiệp đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 khi trích quỹ khen thưởng 3% lợi nhuận sau thuế, quỹ phúc lợi 2% lợi nhuận sau thuế, quỹ phát triển 2% lợi nhuận sau thuế, thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho HĐQT là 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho ban điều hành là 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

LDG không đề cập đến chính sách cổ tức cho cổ đông, được biết, năm 2020 LDG cũng không chia cổ tức và giữ lại toàn bộ lợi nhuận.

Đáng chú ý, đại hội thường niên này (tổ chức ngày 15/4 vừa qua) đã bị hủy, do không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định. Theo đó, tính đến 15h30 ngày 15/4, chỉ có hơn 100 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho hơn 89,5 triệu cổ phiếu, tương đương 37,37% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nguồn Vietnam Finance

Tạp chí Kinh tế toàn cầu - Trang tin điện tử tổng hợp Kinh tế, Kinh doanh, Tiền tệ, tài chính, văn hóa xã hội

Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm