04 01
Bất ngờ giá bưởi Tết 2023

Bất ngờ giá bưởi Tết 2023

Sản lượng bưởi cho mùa tết tại các nhà vườn còn ít khiến giá bưởi được dự đoán sẽ tăng cao trong mùa...